Remedial Teaching en Mediërend Leren®

Praktijk SOM=1+1+1 is er voor iedereen die moeilijkheden ervaart bij zijn of haar ontwikkeling, leren, schoolvakken of met schoolse vaardigheden. Mirjan helpt bij problemen op het gebied van:

 • Lezen
 • Spelling
 • Rekenen
 • Angsten
 • Werkhouding
 • Aanpakgedrag

Afhankelijk van de hulpvraag van de leerling wordt bekeken of remedial teaching, Mediërend Leren® of een combinatie van die twee wordt gegeven. Het laatste is meestal het geval om zo de oorzaken van achterstanden in schoolse vakken op te kunnen lossen. Mirjan werkt met leerlingen in haar praktijk of op school.

Image
Image

Uitleg

Wat biedt een Remedial Teacher?

Als remedial teacher helpt Mirjan leerlingen met lezen, spellen, rekenen en schrijven. Daarvoor maakt zij gebruik van methodisch materiaal. Zo nodig bekijkt zij of de voorwaarden voor deze schoolse vaardigheden aanwezig zijn en oefent dat met de leerling. Het maken van huiswerk kan daarbij helpen.

Wat biedt een begeleider in Mediërend Leren® (ML)?

Als begeleider in ML kijkt Mirjan naar verschillende aspecten: hoe een leerling leert; welke oplossingen het bedenkt; hoe pakt het zijn taak aan; gebruikt het strategieën; waar is de leerling goed in en wat kan beter? Gekeken wordt of de bouwstenen voor het leren, de cognitieve functies, wel goed ontwikkeld zijn. Ervaring leert dat kinderen door ML autonomer worden, minder handelingsverlegen worden en leren waar ze goed en slecht in zijn. Mirjan maak gebruik van spellen, het dynamisch testmateriaal van Tzuriel of het Instrumenteel Verrijkings Programma (IVP) van Feuerstein. Mediërend Leren® is voor iedereen die zich in wil zetten om verder te komen in zijn of haar ontwikkeling. Dat geldt niet alleen voor leerlingen en studenten, maar ook voor ouders en professionals die zich verder willen bekwamen in hun vakgebied.

"Mediatie is de manier om in je denken stappen
te zetten die je alleen niet kunt"

Hoe gaat dit in zijn werk?

De basis begint met een vertrouwensrelatie op te bouwen waarin, uit respect voor de ander, getracht wordt iemand op cognitief, sociaal en emotioneel gebied weerbaar te maken. Men geeft ook zelf aan wat het wil bereiken en bepaalt mede de inhoud van de les. Met deze methodiek krijgt iemand inzicht in zijn/haar leerproces en leert het zijn/haar capaciteiten te gebruiken waardoor het zelfvertrouwen wordt vergroot.

image

Meer weten?

Waarom kiezen voor Mediërend Leren®?

Het tempo en prestatieniveau liggen in onze maatschappij en op scholen tegenwoordig hoog. Het leren op school, het omgaan met elkaar of met taken, kunnen problemen geven als blijkt dat de bouwstenen van het leren (cognitieve vaardigheden) niet goed ontwikkelen. Als een kind te weinig/ te veel wordt uitgedaagd; als er een te groot verschil is in het kunnen en het moeten, is het fijn dat iemand handvatten geeft om verder te gaan. Veel negatieve emotie, angst of soms zelfs blokkades in het leren zijn te voorkomen door goede adequate begeleiding. De visie en ideeën zijn oorspronkelijk gebaseerd op het gedachtegoed van Vygotsky en Piaget, waarna Feuerstein, Tzuriel en Klein dit verder hebben uitgewerkt. De methodiek van deze professoren is overal bij aan te sluiten, en stimuleert de sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling. Als mediator sta ik tussen de taak en de leerling in om die twee dichter bij elkaar te brengen.

Doelen

Er wordt gewerkt vanuit de hulpvraag van de betrokkenen, de ouders en/of de school. De volgende doelen kunnen voor de lessen gesteld worden:

 • Verbeteren van denkvaardigheden
 • Opheffen van leerblokkades
 • Vergroten van sociale vaardigheden
 • Verbeteren van de communicatie
 • Verbeteren van werkhouding en gedrag
 • Omgaan met pestgedrag
 • Accepteren van moeilijkheden
 • Blij worden van jouw mogelijkheden
 • Gebruik maken van strategieën
 • Gebruik maken van cognitieve vaardigheden
 • Aanleren of verder ontwikkelen van schoolse vaardigheden (lezen, schrijven, rekenen)

Voorbeelden resultaten

Mirjan bereikte door haar manier van werken dat de leerlingen:

 • weer met plezier naar school gingen
 • niet blokkeerden bij het maken van toetsen
 • beter konden aansluiten bij de instructies in de klas
 • keuzes konden maken hoe ze een taak gingen aanpakken
 • zich competenter en handelingsbekwaam voelden
Email: info@som111.nl
Mobiel: 06-53628328