Dynamic assessment (DA)

Leerpotentieel

In ons onderwijsbestel wordt gewerkt met intelligentieniveaus. Vanuit ML werken we met leerpotentieel. Dat wil zeggen, wat heeft iemand nodig om verder te komen. Intelligentie zegt namelijk niet alles. Je kunt zeer intelligent zijn en toch tegen een beperking aanlopen, of omgekeerd, je hebt een lagere intelligentie maar kunt je toch heel goed redden. Wij spreken van cognitie d.w.z. het denkvermogen en dit verwijst naar waarnemen, geheugen, denken en leren. Maar we kijken ook naar motivatie, aanpakgedrag e.d. Tijdens een DA kijkt de mediator naar de handelingswijze van de cliënt/leerling. En stelt zich vragen als: Hoe wordt een taak aangepakt? Welke cognitieve functies worden goed ingezet en welke niet? Welke hulp heeft het nodig om verder te komen? Er worden geen uitspraken gedaan op welk niveau iemand zit, maar wel wordt het voor de mediator duidelijk wat de hulpvraag is van de betrokkene.

"De manier van testen waarin duidelijk wordt
welke cognitieve functies worden gebruikt
bij het uitvoeren van een taak"

Het DA is dynamisch wat zeggen wil dat de mediator altijd hulp mag bieden bij problemen. Tijdens een DA is de mediator vrij om aanpassingen te doen waar nodig. Er komt nooit een goed of fout uit! Alles wat iemand mee brengt in de test is namelijk goed, het laat zien waar het zit in zijn of haar ontwikkeling. Wel geeft het een beeld wat het nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen. Op een DA volgt dan ook altijd begeleiding of lessen door een mediator die vandaaruit praktisch aan de slag kan gaan. Bij een DA moet altijd een ouder aanwezig zijn. Andere betrokkenen mogen ook meekijken, zolang de cliënt/leerling dat wil.

Image
Image

Cognitieve vaardigheden

Volgens Reuven Feuerstein hebben we cognitieve vaardigheden nodig omdat het een onderdeel is van: sociale -, emotionele-, functionele -, affectieve – en communicatieve vaardigheden. Feuerstein baseerde zich op de ideeën van Piaget, Vygotsky, Rand e.d. Zijn uitwerkingen en de werkwijze van zijn collega’s zoals Pnina Klein en David Tzuriel hebben geleid tot wat in Nederland Mediërend Leren® is gaan heten. Oprichters van Stibco als Emiel van Doorn en Hans Jacobs hebben dit concept verder uitgewerkt. Emiel van Doorn heeft 22 cognitieve functies beschreven. Denk aan: vergelijken, analyseren, plannen e.d. Vaak blijkt dat bij moeilijkheden in het leren, blokkades of communicatie, er ook sprake is van het niet goed inzetten van deze functies. Hoe beter we er gebruik van maken, hoe minder moeite we hebben met de vaardigheden die van ons gevraagd worden. Daarom sluit ML altijd aan, omdat het de basis betreft van leren, denken en het zijn.

MISC en ABC of Love

Pnina Klein hamerde erop dat het leren een proces is, leren zou eigenlijk bij een ontwikkeling moeten aansluiten. De basis voor dit alles is door haar uitgedacht in de ABC of Love. Er moet een vertrouwen zijn in elkaar en een bereidheid om samen te werken.

Email: info@som111.nl
Mobiel: 06-53628328